Ortodoncija je oblast stomatologije, koja se bavi proučavanjem ortodontskih nepravilnosti.

Uzročni faktori nepravilnosti, mogu biti opšti (nasleđe, poremećaj u ishrani, oboljenja, kongenitalne anomalije) i lokalni (nepravilnosti u broju, veličini i položaju zuba,loše navike,trauma,oboljenja, spoljni pritisak, preveremeni gubitak zuba, perzistencija mlečnih zuba,labijalni frenulim (sluzokožni nabor-resica) .

Zadatak ortodontske terapije je pravilno postavljanje dijagnoze i odabir adekvatne terapije.

Kliničkim pregledom, analizom Rtg snimaka i analizom studijskih modela, moguće je napraviti pravilan izbor ortodonskog aparata.

Ortodontski aparat (fiksni ili mobilni) je složena konstrukcija, koja dejstvom mehaničkih sila izaziva biološke reakcije dentalnih i ostalih struktura na ortodontsku silu.

Pravilnim nošenjem uz adekvatnu saradnju sa izabranim specijalistom ortodoncije(ortodontom), pacijenti dobijaju mogućnost saniranja nepravilnosti kao i pravilnu morfologiju zubnih nizova sa funkcionalnog i estetskog aspekta.