Oralna hirurgija podrazumeva sve oralno-hirurške zahvate u orofacijalnom predelu.

Domen oralno-hirurških intervencija obavlja se u lokalnoj anesteziji.

Dobrom tehničkom opremljenošću, adekvatnom umešnošću samog oralnog hirurga, u potpuno sterilnim uslovima, izvode se hirurške intervencije u cilju lečenja oboljenja, nepravilnosti, traumatizma u predelu usne šupljine.

Oralno hirurški zahvati mogu biti primarna, sekundarna i tercijarna prevencija.

Primarna prevencija jesu hirurške procedure u sprečavanju nepravilnosti (ortodontskih anomalija), vrši se hirurško oslobadjanje neizniklih zuba i omogućava postavljanje tih zuba pravilno u zubni niz.

Zatim, gornji labijalni frenulim, svojim pripojem może izazvafi pojavu dijasteme centralnih sekutića, te se hirurški sanira.

Vađenje zuba, kao hiruška terapija, uznapredovalih faza karijesa.

Sekundarna prevencija su mnogobrojne oralno-hirurške intervencije:

-vađenje impaktiranih zuba ( npr.umnjaka)

-apikotomije(resekcije vrha korena zuba)

-cistektomije

-zbrinjavanje povreda mekih,koštanih i tvrdih zubnih tkiva

Iz domena PREPROTETSKE hirurgije i implantologije, kao vida tercijarne prevencije, podrazumeva se niz zahvata koji pripremaju sva tkiva usne duplje za adekvatan prijem budućeg protetskog ili implanto-protetskog rada.